Samla, rensa och förvara fröer - Göteborgs botaniska trädgård

Frö av Helleborus. Fotograf Annica Alvén
Författare: 
Owe Jaktlund

Artikeln publicerades ursprungligen i TA nr 2-2008.

Att skörda fröer, rensa och förvara i väntan på sådd gör vi ju lite till mans – men hur görs det av ett gäng som årligen samlar in över tusen sorter och driver två separata frölistor? För att få reda på det träffade Owe Jaktlund vid ett par tillfällen Annalena Erikson, fröhanteringen i Göteborgs botaniska trädgård.

 

bifogade filer: