Restlistan 2016

Nu är 2016 års restlista publicerad. Efterbeställningar kan endast göras utifrån denna lista eftersom många sorter har tagit slut. 

Några fröer kom sent till fröförmedlingen, därför innehåller restlistan sorter som inte var med på den ursprungliga listan (nummer över 2000).

Efterbeställningar ska insändas senast 1 mars. Efterbeställningar debiteras i efterhand med 5 SEK/portion dock minst 40 kr/tillfälle. Betalning görs senast 1 april.

Vid efterbeställning får du högst skriva 150 önskemål. Du kan få högst 100 sorter, men kan också begränsa dig till ett mindre antal, genom att ange hur många sorter du högst vill ha. När man fått sin efterbeställning är det möjligt att göra flera efterbeställningar. Observera att i varje beställning kan man få högst en portion av varje sort, dock kan man beställa och få samma sort i de olika fördelningarna.

Detaljerade instruktioner för efterbeställningar hittas under rubriken Efterbeställningar http://tradgardsamatorerna.nu/fr%C3%B6listan-och-fr%C3%B6f%C3%B6rmedlingen