Riksmöte i Kalmar 9-11 juni 2017

Ölands och sydöstra Smålands TrädgårdsAmatörer (Ö-STA) välkomnar alla medlemmar till årets riksmöte som äger rum i Kalmar 9-11 juni.

Information om riksmötet hittar du på http://osta-kretsen.webnode.se/riksmotet-2017/