Utlandsbetalningar

For description in English, see below.

Information till våra utländska medlemmar om betalning av medlemsavgift

Medlemsavgiften till Sällskapet trädgårdsamatörerna STA betalas med en så kallad SEPA/Eurobetalning. Detta är ett avtal mellan EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz.

Detta innebär att du ska ha tillgång till följande uppgifter.

Mottagarens konto: ett IBAN nummer (är en internationell standard för bankkontonummer)
Mottagande banks BIC/Swiftadress
Mottagarens namn och adress
Valutasort du önskar betala i.

För betalning till Sällskapet Trädgårdsamatörerna av medlemsavgiften är det alltså:
IBAN: SE646000 0000 0007 1948 3018
BIC: HANDSESS
MOTTAGARE: Sällskapet Trädgårdsamatörerna
AVSÄNDARE: Namn, adress och e-postadress

Avgift för betalning är c:a 40:- (kan skilja något mellan bankerna men ska enligt SEPA avtalet inte kosta mer än en inhemsk betalning).

English

The membership fee for Sällskapet trädgårdsamatörerna may be paid through a SEPA/Euro payment. SEPA is an agreement between the EU, and some other countries such as Norway, Iceland and Switzerland (for more information, see http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area). Use the following information for membership payment:

IBAN: SE646000 0000 0007 1948 3018
BIC: HANDSESS
PAY TO: Sällskapet Trädgårdsamatörerna
SENDER: Your name, address and email address.

The transfer charge is ca. 40 SEK (may differ slightly between banks, but according to the SEPA agreement, the transfer charge should not be higher than a domestic payment).